Terugbetaling Mutualiteiten 

Socialistische Mutualiteit : De voorzorgMedische noodzakelijke pedicure :

Een tegemoetkoming van 5€ per beurt (maximum 4 beurten per jaar) voor voetverzorging op basis van een voorschrift. Voor diabetespashouders of leden met een zorgtraject is geen doktersvoorschrift vereist. Zij hebben recht op tegemoetkomingen van 5€.

Preventieve pedicure :

Zorg goed voor uw voeten en voorkom ingegroeide nagels, pijnlijke eelt en andere kwalen. U krijgt een tegemoetkoming van 4 keer 5€ per jaar voor voetverzorging door een voetverzorger waarmee het ziekenfonds een samenwerkingsovereenkomst afsloot.

Liberale Mutualiteit

Leden van de Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen kunnen een tussenkomst in voetverzorging krijgen, indien ze aan onderstaande voorwaarden voldoen :

  • In regel zijn met de verzekerbaarheid (opvraagbaar bij de dienst verzekerbaarheid);
  • In regel zijn met de aanvullende verzekering (opvraagbaar bij de diens verzekerbaarheid);
  • Raadplegen van een door het ziekenfonds erkende voetverzorger.

Voetverzorging :

Per kalenderjaar worden er maximaal 8 behandelingen vergoed. De tussenkomst bedraagt 5€ per verzorging, indien een voetverzorger geraadpleegd wordt. Daar ik in het bezit ben van een getuigschrift van podologische technieken, geniet u van een tussenkomst van 6,25€.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds Voetverzorging :

Voor 65-plussers wordt er een tegemoetkoming voorzien voor pedicurebehandelingen.

De tegemoetkoming bedraagt 5€ per behandeling met een maximum van 25€ per kalenderjaar en per persoon.

Leden jonger dan 65 jaar kunnen van een tussenkomst genieten wanneer er een medische noodzaak is :

bv gevoelsstoornissen in de onderste ledematen, orthopedische of reumatologische aandoeningen.

Deze aandoeningen dient door een medisch attest (achterzijde formulier (Voetverzorging'/voor 65-plussers hoeft dit niet ingevuld te worden!) gestaafd te worden.

U kan hiervan genieten door ons het ingevuld formulier 'Voetverzorging' 

Afhandeling? De terugbetaling gebeurt zo snel mogelijk op het rekeningnummer gekend in je dossier (tenzij anders aangegeven). Tip! Je kan je terugbetalingen opvolgen in het online kantoor

Partena Ziekenfonds

Per medische pedicurebehandeling voorziet Partena Ziekenfonds een tegemoetkoming van 5 euro, met een maximum van 6 sessies per jaar.

Voorwaarden

Wie jonger is dan 65 jaar, moet een medisch voorschrift voorleggen.

Hoe geniet ik van dit voordeel?

  • Vraag een medisch voorschrift aan je arts als je jonger bent dan 65 jaar.
  • Bezorg het formulier, samen met het medische voorschrift en voorzien van een witte kleefzegel.
  • We storten het bedrag op je bankrekening op voorwaarde dat je in orde bent met je ziekenfondsbijdrage.